بخش بزرگی از کار و سرمایه، مربوط به مهندسی مفهومی و برآوردهای دقیق اقتصادی و فنی پروفرماها است

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد : متأسفانه در کشور قابلیت جذب سرمایه در حد انتظار وجود ندارد .

به گزارش آماج ، دکتر داریوش سمنانی گفت: علیرغم ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه‌های خارجی ، متاسفانه در کشور قابلیت جذب سرمایه در حد انتظار وجود ندارد .
وی افزود : بخش بزرگی از کار و سرمایه، مربوط به مهندسی مفهومی و برآوردهای دقیق اقتصادی و فنی پروفرماها است . تا زمانی که این بخش مهم به انجام نرسیده باشد هیچ سرمایه‌گذاری قابلیت ورود به بازار سرمایه کشور را نخواهد داشت .
سمنانی تصریح کرد : در حال حاضر طرح‌هایی که برای جذب سرمایه ارائه می شود به طور فزاینده‌ای خام است و باید روی آنها پردازش فنی اقتصادی انجام شود. این وظیفه سرمایه‌پذیر داخلی است که با بهره گیری از مشاوران و متخصصان بتواند طرح دقیق و همه جانبه ای برای سرمایه پذیری ایجاد کند.
وی در خصوص طرح‌ها و پروژه های دانش بنیان نیز گفت: بسیاری از این طرح‌ها مراحل رشد را طی کرده ولی نیاز به اندک سرمایه داخلی برای رشد و بلوغ دارد تا به مرحله سرمایه پذیری برسد.
این استاد دانشگاه اظهارداشت: این مهم جز با همت سرمایه‌پذیران کارآزموده امکان پذیر نیست . مساله اصلی نیز رقم جذب سرمایه خارجی نیست بلکه رقم واقعی سرمایه‌پذیری نکته کلیدی است .

شرایط کشور به سمت افزایش قدرت اقتصاد ملی و جذب سرمایه های کلان در حرکت است

به گزارش خبرنگار آماج  : یک فعال اقتصادی حوزه سرمایه‌گذاری با اعلام حمایت از برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم گفت : سیاست های سلبی خزانه داری آمریکا را می توان با سرمایه گذاری پویا و سیال در حوزه انرژی،صنعت و کشاورزی تبدیل به فرصت شکوفایی ملی کرد.

دکتر داریوش سمنانی امروز زمانی است که وزارت اقتصاد باید در خط مقدم خنثی سازی تحریم ها با دو ابزار قوی فناوری و نظم مالی در حوزه های تجاری،صنعتی و مالی ایفای نقش کند.
این استاد تمام دانشگاه صنعتی اصفهان،برنامه جامع سرمایه گذاری خارجی در کنار تقویت و نگاه همه جانبه به سرمایه های داخلی را ضروری توصیف و تشریح کرد : اگر در فصل جدید وزارت اقتصاد آرایش جدیدی با کمک صاحبان تجربه و سرمایه و نیز بهره گیری از ظرفیت ایرانیان خارج کشور ایجاد شود سیستم فشار بر کشورمان در هم خواهد شکست.
به گفته این استاد برجسته فناوری،شرایط کشور به سمت افزایش قدرت اقتصاد ملی و جذب سرمایه های کلان در حرکت است اما لازم است وزارت اقتصاد باید ها و نباید های گفتمانی جدید را تدوین کند تا سامانه های سفته بازی به سمت سامانه های اقتصادی مولد تغییر مسیر دهد.