توصیه هایی برای بهتر کردن سبک زندگی

شاید سخنرانی ها و کتاب ها و فیلم های زیادی برای بهتر کردن سبک زندگی دیده باشید و مطمئنا همه میدانید که چه مواردی باعث بهتر شدن لایف استایل شما می شود ولی ما می خواهیم در اینجا  نکاتی را هرچند کوتاه برای بهتر کردن سبک زندگی و لایف استایل تان برای شما یادآور شویم.

 1. به چالش کشیدن و تغییر افکار و باورهای زندگی تان
 2. بازنگری در اولویت ها و دقدقه هایتان در زندگی
 3. امتحان کردن و حرکت به سوی تجربه های جدید
 4. اصلاح عادت های منفی زندگی
 5. تمام مسئولیت های زندگی تان را بر عهده بگیرید.
 6. استقامت و پشتکار را در زندگی افزایش هید.
 7. برای روز های زندگی برنامه ریزی داشته باشید.
 8. اهداف بلند مدت برای زندگی تان مد نظر قرار دهید.
 9. سالم بخورید و سالم زندگی کنید.
 10. نظم را در سراسر زندگی تان ایجاد کنید.
 11. اهداف از پیش تایین کرده را عملی کنید.
 12. ورزش، ورزش و ورزش!
 13. جلوی افکار ناامید کننده بایستید و به خودتان انگیزه ادامه زندگی بدهید.

پست های پیشنهاد شده