روحيه جوانمردي و خصايل نوع دوستانه از ملزومات اركان تكوين و تداوم چنين حركتي است

استاد ابراهیم صنوبر پدر صلح ایران: ورزش عاملي مناسب در جهت ارسال پيام صلح و دوستي و گسترش آن است.

به گزارش آماج : صلح هديه اي الهي و از نعمات بيكران خداوند به انسان است و به جا آوردن شكر هر نعمتي از اركان عبوديت، مايه فزوني و تداوم رحمات و بركات الهي است. پاسداري از كيان صلح و برقراري، تثبيت و تحكيم آن هديه انسان به ديگر همنوعانش و از مظاهر آشكار عبادت و از مصاديق بارز شكرگزاري از نعمات بي شمار الهي است.

هر دو بعد گسترش و تقويت پايه هاي صلح و دوستي و جلوگيري از ترويج خشونت و اعمال ضد انساني حائز اهميت بوده و نيازمند تحليل و برنامه ريزي دقيق و كارشناسانه است. ترغيب به رعايت حقوق بشر و تحذير از نقض آن هر دو مكمل هم و در جهت يكديگرند. فعاليت هاي صلح طلبانه و صلح جويانه تنها به مبارزه با جنگ و مقابله با خشونت و تروريسم و تبعيض نژادي و معضلات دامن گير بشر محدود نمي شود. بلكه بستر سازي در راستاي گسترش دوستي، امنيت، آرامش، ايجاد محيطي پر طراوت و شكوفا نمودن استعدادهاي نهفته سودمند بشري در تثبيت و فراگير كردن صلح بسيار مهم و تاثير گذار است.

برنامه اي به طور منسجم و موفق جوامع را به سمت صلح و دوستي سوق مي دهد و به اعمال خير خواهانه و بشردوستانه و دوري از امور ناقض حقوق بشر تشويق مي كند كه با تلاشي مستمر در جهت تكامل گنجينه هاي اصالتهاي ذاتي و تعالي و غني سازي وجود انسان پيش رود. يكي از اين ابزارها كه واسطه غني سازي انساني است، غني سازي فرهنگي است. با تكيه بر فرهنگ هاي اصيل، اندوخته هاي گرانبهاي بشري تجلي مي يابند. لذا در اين راستا نقش فرهنگ و توسعه آن در همه زمينه ها قابل ملاحظه است و ورزش كه فرهنگي غني از انسانيت، خصايل جوانمردي و منش پهلواني است، متضمن پرورش جسم و سلامت عقل و آرامش ذهن است و اهرمي براي تغذيه روح و لطافت آن مي باشد و از آنجايي كه انسان ها با رنگ ها، زبان ها و چهره هاي متفاوت در اين كره خاكي زندگي مي كنند، ورزش مي تواند وسيله اي مناسب براي ايجاد ارتباط و تعامل بيشتر بين انسان ها با وجود همه تمايز ها و تفاوت ها باشد و در اين قالب آدمي مي تواند فراي رنگ ها و نژادها و گستردگي زبان ها به تعاملات روزانه خود تعالي بخشد.

از آنجا كه ورزش ضمن بارور كردن قابليت ها و استعداد ها، منش و بافت فكري فرد را در جهت بروز خصايلي چون متانت، فروتني و افتادگي و احتراز از خشم و خشونت و پرهيز از غرور و خودخواهي شكل مي دهد، همواره پيوند و ارتباط وثيقي بين روح ورزش و فرهنگ صلح وجود داشته است.

چون ورزش نزد همه انسان ها از جايگاه والايي برخوردار است و ورزشكاران را با همت و با اراده بار مي آورد و به سمت افكار و اعمال مثبت سوق مي دهد، آنها مي توانند سفيران خوبي براي كشور و ملت خويش باشند و توسط ورزش زمينه اتحاد و همدلي ملت ها را ايجاد نمايند. پر رنگ بودن نقش ورزش بدان جهت است كه هيچ مرزي جهت محدوديت آن وجود ندارد و تعالي انديشه، القاي باورهاي نيك و پرورش انگيزه هاي مثبت را دنبال مي كند.

ورزشكاران رشته هاي مختلف مي توانند با پشتكار، انگيزه بالا و روحيه معنوي خود، هر يك در حيطه هاي تخصصي خود پيام صلح طلبي ملت خود را به گوش جهانيان برسانند و به عنوان سفيران صلح در ترويج فرهنگ صلح و دوستي تلاشگر بوده تا شور و شعف را براي ملل مختلف به ارمغان برند و حركتي تحسين برانگيز و قابل ستايش را رقم زنند. ارسال پيام صلح و دوستي از اين طريق يك روند استوار و متقن در فرايند ترويج و تثبيت صلح است و عاملي مهم در جهت تنوير و تعاطي افكار و تشحيذ اذهان ملل مختلف به شمار مي رود كه موسسه بين المللي سفيران صلح نيز جانانه و صميمانه همواره به آن اهتمام ورزيده است و در پي آن فراگير نمودن فرهنگ هاي اصيل انساني، احياي ارزش هاي راستين ملل و تعميق افكار و عقايد نوع دوستانه و نيز دفع آفات و آسيب هاي ناشي از اشاعه نگرش هاي تنگ نظرانه و ضد بشري تمامي بدخواهان و بد سگالان را به همراه دارد.
روحيه جوانمردي و خصايل نوع دوستانه از ملزومات اركان تكوين و تداوم چنين حركتي است كه با توجه به اصالت و وجاهت فرهنگ ورزش و اين كه مقام و مرام ورزشكاران در كانون انديشه بشري مقبول، محترم و مورد تاييد است و اين موضوع كه سرمايه اصلي ورزشكاران سلامت، صلابت و صداقتشان است، رساندن اين امواج خروشان به اقصاي جهان و ارسال پيام صلح و دوستي از اين مجال ثمر بخش تر و پويا تر صورت مي پذيرد. ابراز احساسات پر شور و استقبال هميشگي از سوي مردم كشورهاي مختلف نسبت به اين سفيران صلح دليلي بر اثر بخشي اين حركت است و هرگونه حمايت از اين گونه حركات به نفع صلح و دوستي و به طرفداري از نشاط و امنيت و آرامش به حساب مي آيد.

از خداوند سبحان و متعال مي خواهم كه به ما توفيق و توانايي خدمت در راستاي صلح همه جانبه و فراگير و آرمان هاي عالي انساني را عنايت فرمايد تا انشاءالله بتوانيم درسايه الطاف بيكرانش در انجام رسالت خويش سربلند ومفيد واقع شويم.

ابراهیم صنوبر
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
موسسه بین المللی سفیران صلح

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 1 =

دکمه بازگشت به بالا