تاریخچه جراحی پلاستیک در ایران معاصر

اما اگر بخواهیم تاریخچه جراحی پلاستیک معاصر ایران را بدانیم ، بایدبرگردیم به سال ۱۳۱۶ شمسی ….

زمانی که پدر جراحی پلاستیک معاصر ایران آقای دکتر سیروس اصانلو بعد از فراغت از رشته پزشکی عمومی و جراحی عمومی در بیمارستان رازی (که در آن زمان که متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود) برای دوره تکمیلی و فراگیری جراحی پلاستیک در سال ۱۳۱۸ عازم انگلیس میگردد .

 و نزد بزرگ ترین نابغه جراحی پلاستیک دنیا سرهارولد جیلیز شروع به تحصیل میکند و بعد از مدتی همکاری با ایشان ، به آمریکا میرود و از تجربیات پروفوسور وبستر بهره مند میگردد و تحصیلات خود را کامل مینماید .

دکتر سیروس اصانلو

ایشان بعد از بازگشت به ایران در سال ۱۳۲۸ ، فعالیت حرفه ای خود را آغاز نموده و در بخش دکتر میر در سمت دانشیاری مشغول به کارگردیند.

و این آغازی شد برای تربیت و آموزش دانشجویان بسیار زیادی در زمینه جراحی پلاستیک !

درسال ۱۳۳۰، دکتر اصانلو به اتفاق دکتر سادات اخوی بخش مشترکی در بیمارستان هزار تختخوابی راه اندازی می نمایند.

دکتر محمود صالحی که درسال۱۳۲۸ به عنوان انترن بخش، اعمال جراحی دکتر اصانلو را دنبال میکرد، درسال۱۳۳۰ به سمت دستیاری افتخاری جراحی پلاستیک پذیرفته می شود و بصورت رسمی با ایشان مشغول به کار میگردد.

دکتر عزت ا… حضرتی نیز در مراکز خصوصی به صورت دستیار با دکتر اصانلو فعالیت میکرد. دکتر مهدی بحری که در آن زمان دستیار رسمی دکتر سادات اخوی بود نیز اعمال جراحی دکتراصانلو رادنبال و اداره میکرد.

درسال ۱۳۳۴، بخش جراحی پلاستیک به بیمارستان امیراعلم انتقال می یابد و با بخش چشم پزشکی دکتر حسن علوی مشترک میشود. درهمان سال ،

انجمن جراحان پلاستیک فک وصورت

تشکیل گردید. هیئت موسسان شامل دکتر سیروس اصانلو، دکتر مهدی بحری،دکترعزت اله حضرتی ،دکترمنوچهرشاهقلی، دکتر محمود صالحی، دکتر ناصر صالحی، دکتر محمود فرهمند و دکتر احمدنوابیبودند.

درسال ۱۳۳۵ به دستور دکتر اقبال، رئیس وقت دانشگاه تهران، دکتر اصانلو به سمت استادی کرسی جراحی پلاستیک و عضو کمیته ۹ نفری دانشکده پزشکی دانشگاه تهران انتخاب می شود و در همان سال، مرکز درمانی کوروش که در جوار بیمارستان امیراعلم بوده است، خریداری و ضمیمه بیمارستان میگردد.

بخش جراحی پلاستیک دکتر اصانلو به این مرکز جدید انتقال یافت و چند سال بعد با الحاق بخش فک وصورت دکتر حسین مهدوی ( متخصص جراحی عمومی و جراح فک وصورت ) تحت عنوان بخش جراحی پلاستیک، فک وصورت فعالیت می نماید.

کارکنان بخش جراحی پلاستیک و بخش فک وصورت در مرکز ۸۰ تختخوابی تحت عنوان « تشکیلات جراحی پلاستیک » متحد گردید و دکتر اصانلو به ریاست تشکیلات برگزیده شد. تجهیزات بخش فک وصورت نیز تحویل تشکیلات جراحی پلاستیک گردید .

با شروع به کارتشکیلات درمرکزجدید،سه بخش تشکیل گردید:

بخش یک که ریاست آن را دکتر بحری عهده دار بود، دکتر تسلیمی ( انتقالی از بخش فک وصورت) دکتر صفوی ( انتقالی از بخش فک وصورت ) و دکتر هرندیان در آن فعالیت داشتند.

دکتر تسلیمی سمت ریاست درمانگاه را نیز برعهده داشت. دستیاران این بخش دکتر احمد هومند، دکتر علی صبا، دکتر فریدون مهران، دکتر محمد عابدی پور، دکتر امیرحسین کلانتری و دکترحکیمیان بودند.

بخش دو که دکتر صالحی ریاست آن را عهده دار بود، دکتر حسام علاءالدین خطیر و خانم دکتر هاسمیک طاووس هاراطونیان نیز دراین بخش حضورداشتند.

بخش سه نیز که توسط دکتر محمود فرهمند اداره میشد و دکتر هنری جهان نیز در آن مشغول بود. دکتر طالقانی، دکتر اکبری و دکتر زرگر دستیاران بخشهای مختلف بوده و زیرنظر تشکیلات آموزش میدیدند.

 

پس از فارغ التحصیل شدن دستیاران بخشهای مختلف جراحی پلاستیک

بعضی در همان تشکیلات مشغول به کار شدند. دکتر امیرحسین کلانتری ابتدا به نیروی هوائی رفته و درسال ۱۳۵۳ با تاسیس بیمارستان سوانح سوختگی ( شهید مطهری فعلی ) به آنجا منتقل گردید و همراه با دکتر احمد هومند مشغول به کارشد.

پس از مدتی به خاطربروزبعضی مشکلات وتعویض ریاست دانشگاه تهران ( سالهای ۵۰ – ۱۳۴۹ )، رئیس جدید دانشگاه تصمیم به تغییر در تشکیلات جراحی پلاستیک گرفت و رئیس تشکیلات رابازنشسته کرد .  دراثرتغییرات بوجودآمده درتشکیلات،جراحان درمراکزمتعدد شهر تهران مشغول به کار گردیده و هرکدام مسئولیت مرکزی را به عهده گرفتند.

دکتر بحری و دکتر فرهمند نیز بازنشسته شدند. دکتر صالحی و خانم دکتر هاراطونیان استعفا دادند.

دکتر جهان به بخش جراحی عمومی بیمارستان امیراعلم به ریاست دکتر میرعلائی انتقال یافت. دکتر هرندیان و دکتر عابدی پور به بخش جراحی عمومی بیمارستان هزارتختخوابی ( به ریاست دکتر میر ) منتقل شدند.

دکتر صبا و دکتر تسلیمی در بیمارستان سینا مشغول بکار شدند

دکتر خطیر به بیمارستان شماره  ۳ کمک  وابسته به دانشگاه تهران انتقال یافت و دکتر صفوی به آمریکامهاجرت کرد. درسالهای آخر عمر تشکیلات جراحی پلاستیک، انجمن «حمایت از سوختگان» تشکیل و پس از ایجاد مرکز سوانح سوختگی (شهیدمطهری فعلی)،جراحان متعددی به صورت اولیه جذب آن شدند.

 

دکتر ناصر صالحی، دکتر گوشه و دکتر محمود صالحی و با گذشت زمان، جراحان دیگر به گروه پیوستند. ( دکتر محبی، دکتر مغاری، دکتر شرکت، دکتر تهرانچی، دکتر قاسم زاده ودکتراولیائی) و …….

پروفوسور اسانلو  همچنین توانسند دانشمندان بزرگی همچون : پروفوسور تسین فرانسوی معروف ، پروفوسور میشون و جوزف مورای جراح معروف آمریکایی  (که موفق به دریافت جایزه نوبل شده بود ) و …. را هم به ایران بیارودند . 

ایشان در دانشگاه تهران نیز بخشی به نام جراحی پلاستیک و ترمیمی نیز تاسیس نمودند .

با فعال گردیدن این مرکز، Paul Tessier ( جراح پلاستیک فرانسوی ) به ایران دعوت شد و ایشان پس از استقرار، رشته های مختلف جراحی پلاستیک را فعال نمودند.

پل تسیه خود مسئولیت جراحی جمجمه،فک وصورت رابه عهده گرفت .جراحی در ناهنجاریهای مادرزادی صورت به پروفسور ملک ( فرانسوی ) واگذار گردید. پروفسور میشون ( فرانسوی ) به اتفاق رابینسون ( فرانسوی )، مرل (فرانسوی) و آلیو ( فرانسوی) در زمینه جراحی دست و میکروسکوپی فعالیت میکردند .

هرکدام از اساتید گروهی را تشکیل داده و باحضور مکرر مشغول آموزش در آن قسمت شدند.

پروفوسور تسیر فرانسوی علاوه بر جراحی فک وصورت، در زمینه جراحی پلاستیک عمومی هم فعالیت داشت .

وی با دعوت از اساتید معروف جهان همانند Joseph Murray (آمریکائی و برنده جایزه نوبل پزشکی )، کریگر ( آمریکائی )، موناستریو (مکزیکی)، رولو ( فرانسوی)، هدل ( کانادائی )، ماتیوس ( انگلیسی)، ای کوتا ( ژاپنی ) و یوشی مورو ( ژاپنی ) جان تازه ای در کالبد جراحی پلاستیک ایران دمید .

پروفوسور تسیر و دستیار ثابت ویRulo بیشترین حضور را در مرکز سوانح داشتند و با توصیه دکتراصانلو و موافقت وی تعدادی از جراحان جهت آموزش تکمیلی در شاخه های جراحی پلاستیک عازم خارج از کشور گردیدند.

با بازگشت جراحان اعزامی به خارج و ادامه فعالیت Tessier و گروه مشاور وی، فعالیت های علمی جراحی پلاستیک ایران به حد اعلی رسید و پیچیده ترین اعمال جراحی جمجمه، فک وصورت،دست ومیکروسکوپی وسوختگی انجام میگرفت.

مراکز دیگر سوختگی همانند مرکز توحید (۱۳۵۴ ) و مرکز لویزان ( ۱۳۵۵ ) نیز آغاز بکار کردند. این وضعیت تا انقلاب اسلامی ایران ادامه یافت و هرکدام از کانونهای علمی جراحی پلاستیک به سهم خود مشغول خدمت به نیازمندان به این رشته از پزشکی شدند .

واین گونه  پایه های جراحی پلاستیک را در ایران به قوی ترین شکل ممکن و طبق آخرین متد و دانش روز دنیا ، بنا نمودند .

دکتر اسانلو را به عنوان پدر جراحی پلاستیک ایران میشناسند .

 

تاثیر جنگ ایران و عراق بر جراحی پلاستیک  

بعد از وقوع جنگ ایران و عراق و نیاز به جراحی های ترمیمی جهت مداوای آسیب دیدگان جنگی زمینه پیشرفت جراحی پلاستیک در ایران باز تر شد .

و در عرصه جنگ جراحان پلاستیک توانمندی خود را افزایش دادند .تا بتوانند به درمان  افرادی که در نواحی فک و صورت ، تنه و اندامها و …  دچار صدمات جدی شده بودند بپردازند .

سطح علمی و عملی جراحی پلاستیک در آن زمان پیشرفت قابل توجهی را تجربه نمود .به گونه ای که در حال حاضر بیش از صدها فوق تخصص جراحی پلاستیک مشغول به فعالیت و ارائه خدمات هستند .

 

رتبه جراحی زیبایی ایران در دنیا

ایران در زمینه عمل های زیبایی و جراحی پلاستیک جزو کشور های پیشرو و برتر جهان میباشد .سال هاست رتبه و جایگاه جراحی زیبایی کشور از لحاظ کیفیت و تعداد عمل ، جزو اولین های جهان میباشد .پیشرفت ایران در زمینه عمل زیبایی و  دیگرزمینه های جراحی پلاستیک به گونه ای بوده :

که بسیاری از جراحان و دانشمندان دنیا ایرانی هستند و درمطرح ترین کشورهای این عرصه مشغول به فعالیت میباشند .

از این افراد میتوان به” پروفوسور بهمن غیوران ” و ”پروفوسور فواد نهائي ” اشاره نمود ،

که در کشور آمریکا مشغول به فعالیت بوده و کتاب ها و مقالات بسیار زیادی در عرصه جراحی پلاستیک تالیف نموده اند .

همه ساله کنگره های بین المللی زیادی در زمینه جراحی پلاستیک در ایران برگزار میگردد . و این نشان حاکی از بالابودن سطح علمی جراحی پلاستیک کشور میباشد .

 

دلیل بالا بودن کیفیت جراحی زیبایی در ایران

بسیاری از مهارت ها علاوه بر تحصیلات و اخذ مدارک لازم ، نیازمند تجربه و مهارتی میباشد که به مرور زمان شکل میگرد .

و جراحی زیبایی نیز از این قاعده مثتثنی نیست !

اساتید و جراحان بنام زیادی در کشور هستند که در زمینه های مختلف زیبایی صاحب سبک هستند .

جراحان کشور امروزه تکنیک های خاص ، مطرح و قابل ارائه خودشون رو دارند .

 

شاید به جرات بتوان گفت : 

یکی از دلایل آن علاوه بر دانش آکادمیک جراح ، مهارتی است که در پی انجام تعداد عمل های زیاد کسب میکند .

که به لطف حجم بسیار زیاد متغاضیان عمل های زیبایی دهه اخیر شکل گرفته است  .

و موجب شده کیفیت کار جراحان ایرانی به حدی بالا برود که قابل رقابت با کشورهای پیشرو همچون آمریکا ، انگلیس و سایر کشور های مطرح جراحی زیبایی گردد .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − شش =

دکمه بازگشت به بالا