برگزیدگان یازدهمین جشنواره ملی سعدی

برگزیدگان یازدهمین جشنواره مجریان و سخنرانان ایران – جشنواره ملی سعدی معرفی شدند

بیانیه هیات محترم داوران جشنواره ملی سعدی
( بیست و نهم لغایت سی ام اردیبهشت ماه 1401 – هتل هما تهران – تالار زمرد)

به گزارش پایگاه خبری آماج : هیات داوران بعد از پایان مسابقات وارد شور شدند و نسبت به انشاء رای و بیانیه به قرار ذیل اقدام نمودند.

هیات داوران یازدهمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران ، آقای سید کمال هاشم زاده را به عنوان سخنگوی هیات داوران در مراسم اختتامیه جشنواره برگزیدند.

– چکاوک زرین چهره های ماندگار سال 1401 :
جایزه ویژه هیات داوران برای چکاوک زرین در بخش چهره های ماندگار یازدهمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ای ایران به افراد ذیل اعطا گردید:
۱- مهدی آقا بیکی چهره ماندگار اجرای صحنه ای کشور

پدیده جشنواره سعدی:
همچنین سامیه مرادی به عنوان پدیده یازدهمین جشنواره ملی سعدی معرفی گردیدند.

-بخش ده مجری برتر صحنه (TOP 10)
با رای مستقیم هیات داوران از بین مجریان رقابت کننده در بالاترین سطح رقابت های بین مجریان صحنه کشور در یازدهمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران ، افراد زیر به عنوان ده مجری برتر سال 1401 معرفی شدند و دیپلم افتخار ده مجری برتر سال را دریافت نمودند.

1- سامیه مرادی
هیات داوران با احترام به تمام شرکت کنندگان در بخش تاپ تن (ده مجری برتر)هيچ يك از مجريان شركت كننده در جشنواره را حائز دریافت چکاوک زرین ندانست.

• • بخش بیست مجری برتر صحنه (TOP 20)

با رای مستقیم هیات داوران از بین مجریان رقابت کننده در بخش بیست مجری برتر سال در بین مجریان صحنه حاضر در یازدهمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران ، افراد زیر به عنوان مقام اول تا سوم معرفی شدند و به شرح ذیل جوایز خود را دریافت نمودند.

• سامیه مرادی به عنوان مقام اول بخش بیست مجری برتر یازدهمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران ، حائز چکاوک سیمین و دیپلم افتخار بیست مجری برتر سال شد.

• ستایش رحیمی به عنوان مقام دوم بخش بیست مجری برتر یازدهمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران حائز چکاوک مسین و دیپلم افتخار بیست مجری برتر شد.

• مریم بابایی به عنوان مقام سوم بخش بیست مجری برتر یازدهمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران حائز چکاوک مسین و دیپلم افتخار بیست مجری برتر شد.

در بخش مسابقات بیست مجری برتر ایران هیات داوران افراد ذیل را به لیست بیست مجری برتر سال 1401 اضافه نمودند و دیپلم افتخار بیست مجری برتر به نوزده مجری برتر این بخش اعطا گردید.

دیپلم افتخار بیست مجری برتر سال (Top 20)
1- عارف بابایی
2- ستایش رحیمی
3- مریم بابایی
4- مرسده خواجویی نسب
5- محمد غلامی
6- سجاد خسروی
7- مارال کنارودی
8- نعیمت الله عرب بافرانی
9- شیدا صبری
10- حدیثه زارعی
11- مریم سهرابی
12- فاطمه بامشاد
13- اورانوس صالحی
14- عایرضا سروری
15- الهه ایرانی
16- سامان فیروزی
17- مرضیه کهن
18- عطیه یوسفی
19- سمیرا کاظمی

-بخش مجریان سال اولی ها (نومجریان) :
با رای مستقیم هیات داوران از بین مجریان رقابت کننده در بخش نو مجریان در بین مجریان صحنه حاضر در یازدهمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران ، افراد زیر به عنوان مقام اول تا سوم معرفی شدند و به شرح ذیل جوایز خود را دریافت نمودند.
1. مدالیون میکروفون طلایی برای کسب مقام اول به عزت الله حیدری از کشور افغانستان اعطا گردید.
2. لوح تقدیر برای کسب مقام دوم به زهرا محرابی اعطا گردید.
3. لوح تقدیر برای کسب مقام سوم به نازنین زینب رمضانی اعطا گردید.
4. تقدیر ویژه هیات داوران در بخش نومجریان به اسما کریمی به عنوان اجرای صحنه قابل تقدیر تقدیم گردید.

– بخش مجریان جوان :
هیات داوران با احترام به تمام شرکت کنندگان در بخش جشنواره جوان مجریان صحنه ، هيچ يك از مجريان شركت كننده در جشنواره را حائز دریافت چکاوک زرین ندانست.

• 1- نشان چکاوک سیمین و لوح تقدیر مقام اول بخش مجریان جوان به سامیه مرادی تعلق گرفت.
• 2-چکاوک مسین و لوح تقدیر مقام دوم به عارف بابایی به عنوان مقام دوم بخش مجریان جوان تعلق گرفت
• 3- چکاوک مسین و لوح تقدیر مقام سوم به خانم مرسده خواجویی نسب به عنوان مقام سوم بخش مجریان جوان تعلق گرفت.

– بخش مجریان نونهال (خردسال ) :
• مدال میکروفون طلایی ولوح تقدیر برای کسب مقام اول به یکتا حیدری اعطا گردید.
• مدال میکروفون طلایی ولوح تقدیر مقام دوم به راحیل سهرابی اعطا گردید.
• مدال میکروفون طلایی ولوح تقدیر مقام دوم به .دنیا غضنفرپور اعطا گردید.

• • جشنواره سخنوری
با رای مستقیم هیات داوران از بین سخنرانان رقابت کننده در جشنواره سخنوری سعدی در بین سخنرانان حاضر در یازدهمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران ، افراد زیر به عنوان مقام اول تا سوم معرفی شدند و به شرح ذیل جوایز خود را دریافت نمودند.
1. مدالیون میکروفون طلایی برای کسب مقام اول در بخش سخنوری به تینا سیفی اعطا گردید.
2. لوح تقدیر برای کسب مقام دوم در بخش سخنوری به افسانه کریمی اعطا گردید.
3. لوح تقدیر برای کسب مقام سوم در بخش سخنوری به شیدا صبری اعطا گردید.
در این بخش هیات محترم داوران سه تقدیر ویژه به شرح ذیل تقدیم نمود.
تقدیر ویژه هیات داوران در بخش سخنوری به خانم مریم جوزقیان به عنوان سخنرانی قابل تقدیر تقدیم گردید.
تقدیر ویژه هیات داوران در بخش سخنوری به خانم فاطمه البرزی به عنوان سخنرانی قابل تقدیر تقدیم گردید.
تقدیر ویژه هیات داوران در بخش سخنوری به خانم نرگس زمانی به خاطر تکریم شایسته از سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم گردید.

اسامی سایر برگزیدگان بخش سخنوری در پیوست شماره یک تقدیم می گردد.

– بخش مدالیون ها :
-مدالیون خوش بیان ترین مجری: ضمن تقدیر از شیدا صبری ، مدال میکروفون طلایی خوش بیان ترین مجری به مرضیه کهن اعطا شد.
-مدالیون خوش صدا ترین مجری آقا: هیات داوران ضمن احترام به تمام مجریان آقای حاضر در جشنواره سعدی در این بخش جایزه ای را تقدیم نکرد.

-مدالیون خوش صدا ترین مجری خانم : ضمن تقدیر از ایلناز آریا منش ، مدال میکروفون طلایی خوش صداترین مجری خانم به فایزه فتاحی اعطا شد.
-مدالیون خلاق ترین مجری : ضمن تقدیر از مرسده خواجویی نسب ، مدال میکروفون طلایی خلاق ترین مجری به محمد کیانی خواه اعطا شد.
-مدالیون نظام آراستگی آقا: ضمن تقدیر از سامان فیروزی، مدال میکروفون طلایی نظام آراستگی آقا به علیرضا آقالرخانی اعطا شد.
-مدالیون نظام آراستگی خانم : ضمن تقدیر از مریم سهرابی و فاطمه بامشاد مدال میکروفون طلایی نظام آراستگی خانم به دنیا غضنفر پور اعطا شد.
-مدالیون مجری با اعتماد به نفس : ضمن تقدیر از راحله منتظری و تینا سیفی ، مدال میکروفون طلایی مجری با اعتماد به نفس به راحیل سهرابی اعطا شد.
-مدالیون ارتباطات موثر : ضمن تقدیر از اورانوس صالحی ، مدال میکروفون طلایی مجری با ارتباطات موثر به عایشه پرباره اعطا شد.
-مدالیون اخلاق : ضمن تقدیر از محمد غلامی ، مدال میکروفون طلایی مجری با اخلاق به معصومه خوشمرام اعطا شد.
– مدالیون بهترین متن و محتوی مجریگری : ضمن تقدیر از محمد نعیم عرب بافرانی و مارال کنارودی ، مدال میکروفون طلایی بهترین محتوی را به فاطمه خلیلی اعطا شد.
– مدالیون بهترین موضوع و محتوای مرتبط با سخنوری : : ضمن تقدیر از حانیه یوسف زهی ، مدال میکروفون طلایی بهترین موضوع و محتوای مرتبط با سخنوری را به ارزو خلیلی اعطا شد.

-مداليون های شوراي سياستگذاري:
شوراي سياستگذاري یازدهمین جشنواره مجريان و سخنوران ایران مداليون ها و لوح تقدیر های خود را به افراد ذيل اهداء نمود.
• مدال میکروفون طلایی مستر مجری بخش جوان به خانم مائده رعنا تعلق گرفت.
• خانم ایلناز آریا منش مستر مجری بخش بیست مجری برتر موفق به دریافت مدالیون میکروفون طلایی شد.
• خانم نازنین ناظم مجری اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی سعدی حایز دریافت مدال میکروفون طلایی گردید.
• لوح تقدیر ویژه شورای سیاستگذاری جشنواره سخنوری به آقای عبدالمتین ریماز تقدیم گردید.

هیات داوران
• دکتر مهدی آقابیکی
• دکتر مرتضی ایمانی
• دکتر فریبا علومی یزدی
• جناب اقای سید کمال هاشم زاده
• جناب اقای سپهر شکریان
• جناب آقای خداداد یوسف زاده (داور متون)
– بخش نوازندگان صحنه ایران :
• شورای سیاستگذاری جشنواره با اهدای مدالیون میکروفون طلایی ، از یزدان حلاجی به عنوان نوازنده صحنه جشنواره ملی سعدی تقدیر به عمل آمد .

بخش مدرسان و مربیان آیین سخنوری :

• طبق نظر شورای سیاستگذاری جشنواره سعدی با اهدای مدالیون میکروفون طلایی ، از زهرا گروه ای ها به عنوان سخنران آموزشی فن بیان و آیین سخنوری در جشنواره ملی سعدی تقدیر به عمل آمد .
• طبق نظر شورای سیاستگذاری جشنواره سعدی با اهدای مدالیون میکروفون طلایی ، از فائزه فتاحی به عنوان سخنران آموزشی فن بیان و آیین سخنوری در جشنواره ملی سعدی تقدیر به عمل آمد .
• طبق نظر شورای سیاستگذاری جشنواره سعدی با اهدای مدالیون میکروفون طلایی ، از مسعود باغستانی به عنوان سخنران آموزشی فن بیان و آیین سخنوری در جشنواره ملی سعدی تقدیر به عمل آمد .
• طبق نظر شورای سیاستگذاری جشنواره سعدی با اهدای مدالیون میکروفون طلایی ، از محمد ایروانی به عنوان سخنران آموزشی فن بیان و آیین سخنوری در جشنواره ملی سعدی تقدیر به عمل آمد .
• طبق نظر شورای سیاستگذاری جشنواره سعدی با اهدای مدالیون میکروفون طلایی ، از علیرضا زاهدی به عنوان سخنران آموزشی فن بیان و آیین سخنوری در جشنواره ملی سعدی تقدیر به عمل آمد .

فریبا علومی یزدی
رییس یازدهمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران
مجری و برگزار کننده : موسسه شهریاران سخن پرداز
لینک اعتباری بیانیه بر اساس : https://sokhanvari.com/index.php/article-category-blog-2/349-11mc-festival.html

پیوست شماره یک :
بدینوسیله بیانیه صادرشده توسط دبیرخانه جشنواره سخنوری سعدی به شرح ذیل توسط آقای مسعود باغستانی دبیر جشنواره قرائت می شود.
یازدهمین جشنواره سعدی برای دومین سال متوالی میزبان سخنوران صحنه ایران بود.
در این دوره از جشنواره 58 نفر به رقابت پرداخته که مسخنین اول تا هفتم در ادامه اعلام می گردد.
1 خانم تینا سیفی برگزیده نفر اول و حائز کسب لوح تقدیر جشنواره :
2- خانم افسانه کریمی نفر دوم لوح تقدیر
3- شیدا صبری نفر سوم لوح تقدیر
4- عمید هاشمی نفر چهارم لوح تقدیر مجازی
5- مریم جوزقیان/عبدالمتین ریماز/ مهدیه شمسی-لوح تقدیرمجازی
6- فرحناز هادیان –لوح تقدیر مجازی
7- آرزو خلیلی- زهرا محرابی لوح تقدیر مجازی
در ادامه از زحمات داوران جشنواره :خانم دکتر علومی یزدی ¬¬آقای دکتر مهدی اقا بیگی ¬آقای سید کمال هاشم زاده ¬ آقای سپهر شکریان ¬آقای دکتر مرتضی ایمانی تقدیر بعمل می آید.
اعضای دبیرخانه کمیته اجرایی خانم فائزه فتاحی به عنوان مسئول واحد ارزیابی و ارزیاب
خانم زهرا گروه ای ها بعنوان مسئول تولید محتوا و ارزیاب
آقای ایروانی به عنوان برنامه ریز و تشریفات
آقای زاهدی مسئول روابط عمومی

نیز قدردانی نموده و اعلام می نمائیم تدوام حضور و همراهی هرچه بیشتر سخنوران صحنه ایران همواره تلاش خود را مبذول داشته و با تمام توان عرصه رابرای درخشیدن سخنوران به کار خواهیم گرفت.

در پایان تشکر از تیم رسانه ای به مدیریت آقای دکتر هادی گرجی مدیریت تیم رسانه یازدهمین جشنواره ملی سعدی، آقای دکتر محمدرضا جمشیدی معاونت حقوقی دانشگاه مجازی جهان اسلام، و آقای حامی کوماهی از پر روزمه ترین خبرنگاران نوشتاری کشور داریم.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =

دکمه بازگشت به بالا